top of page
Søk

Champions kickboxingklubb ønsker å fremme nulltoleranse for seksuell trakassering, rasisme og vold i idretten, sammen med Norges Kickboxing Forbund (NKBF).I lys av dette har vi holdt et webinar for klubbens trenere, ledere, foreldre og utøvere, hvor vi har valgt noen tiltak for å fremme budskapet om nulltoleranse.

Blant disse tiltakene var det først og fremst viktig å informere klubbens ledere og trenere, og sørge for at alle er kjent med retningslinjene og varslingskanalen.

I tillegg ønsker vi å synliggjøre dette for alle våre medlemmer via sosiale medier, nettside og ikke minst i vår kultur.


"Dersom du ser, hører eller opplever noe som oppleves ubehagelig for deg eller andre kan du ta det opp med noen du stoler på i klubben, eller evt. kickboxingforbundet. Det vil ikke bli fortalt videre. Kanskje du lurer på hva som egentlig er greit eller ikke, eller bare trenger noen å snakke med. Det går uansett an å spørre, selv om småting :)." - Olina Karin


Det er viktig for oss at også DU vet når og hvordan du kan varsle


Dersom du selv, eller noen du kjenner opplever noe du eller de reagerer på, har Norges Kickboxingforbund en mailadresse for dette formålet.

På NKBF sine hjemmesider vil du finne en varsel mail: VARSLING@KICKBOXING.NO

Mailen blir håndtert av administrasjon i NKBF, samt en kvinnelig representant i styret. Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Norges idrettsforbund (NIF) har utarbeidet retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep, rasisme og diskriminering, og vold og trusler i idretten. I tillegg har de masse informasjonsmateriell på sine hjemmesider. Vi har også gjengitt retningslinjene for de ulike temaene under.


Seksuell trakassering og overgrep


Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.


Rasisme og diskriminering


Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av rasisme og diskriminering i idrettssammenheng:

 • Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.

 • Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.

 • Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende. Det trenger ikke være et rasistisk motiv bak handlingen.

 • Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.

 • Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon. Denne vil variere, blant annet etter alvorlighetsgrad og om det er en gjentakelse.

 • Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem som opplever eller rapporterer om rasisme eller diskriminering.

 • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme eller diskriminering opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltakelse i idretten.


Vold og trusler


Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av vold og trusler i idrettssammenheng:

 • Alle saker skal tas alvorlig

 • Vold og trusler skal alltid få en konsekvens.

 • Alle har et ansvar for at idretten følger opp vold og trusler.

 • Vold som medfører kroppsskade og grove trusler skal alltid anmeldes til politiet.

 • Idretten skal bidra til at politi og rettsvesen håndterer saker som gjelder vold og trusler best mulig, ved å informere politiet om hendelser og om nødvendig selv anmelde.

 • Idretten skal aldri fraråde noen å anmelde en sak om vold og trusler til politiet.

 • Idretten skal ta vare på de involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem.

 • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd vold eller trusler opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltagelse i idretten.


Vi sier #STOPP!

...til seksuell trakassering og overgrep i idretten.

...til rasisme og diskriminering i idretten.

...til vold og trusler i idretten.


Det skal være lav terskel for å si ifra!


212 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Champions kickboxingklubb logo
bottom of page