top of page

Vil du også være vår sponsor?

Støtt en klubb i vekst og bli sett!

Støtt klubben og få god reklame på samme tid.

 

En klubb med fokus på både bredde og topp. 

 

Klubben deltar i konkurranser både nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt vår sponsoransvarlig for ytterligere informasjon. 

Ørjan Frederiksen er sponsoransvarlig i Champions kickboxingklubb

Sponsoransvarlig 
Ørjan Frederiksen

E-mail: orjan.fredriksen@gmail.com

bottom of page