top of page
Champions kickboxingklubb logo

Hvordan varsle om kritikkverdige forhold

Champions ønsker å være en sikker arena for alle medlemmene.

 

Det er viktig at hvis du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du mener bryter med idrettens verdier, at du melder dette til oss.

Design uden navn.png
Boksing

I Champions tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Er du usikker på hva man kan og burde varsle om kan du lese mer på NIF sin hjemmeside.

Du kan varsle på tre måter

1. Ta kontakt med en av klubbens ansvarspersoner for håndtering av varsler, Charlotte og Roy.

2. Sende inn skjema via Mittvarsel

3. Sende mail til kickboxing forbundet

 

Alle varsler håndteres konfidensielt.

Bruker du portalen MittVarsel kan du også varsle anonymt.
 

Har du spørsmål til varsling?

 

Å varsle vil si å gi beskjed om eller advare om hendelser eller handlinger som er kritikkverdige eller ulovlige.

Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen. Les mer her.

Skal du hjelpe en som vil varsle eller har varslet. Kan du lese mer her

kritting Hands
bottom of page