Søk

Styret innkaller herved til årsmøte i Champions Kickboxingklubb. Årsmøtet avholdes den 9. mars og kl 19:00 i klubbens lokaler (Allestadveien 14).

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. feb til roy@blommedal.no.


Agenda for årets årsmøtet

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Regnskap, økonomisk beretning og medlemsstatus

5. Godkjenning av saksliste

6. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2021

7. Valg av styre: Ingen medlemmer på valg i år

8. Informasjon om aktiviteter, treningsstevner og turneringer i 2022

9. Informasjon om barne- og ungdomssatsingen, inkluderingsarbeidet og antidoping

10. Eventuelt


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

styret

89 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle