top of page
Søk

Årsmøte 2024

Oppdatert: 3. mar.

Sted og dato: Allestadveien 14, 13. mars 2024 kl 19:30.


1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

2. Valg av møteleder:

3. Valg av referent:

4. Valg av to medlemmer som skal signere protokollen:

5. Godkjenning av forretningsorden

6. Godkjenning av saksliste


8. Årsberetning 2023

a. Aktiviteter for barn og unge

b. Treningsstevner

c. Prestasjoner nasjonalt

d. Prestasjoner internasjonalt


9. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2023 og medlemsstatus.

10. Fastsette treningsavgift og medlemskontingent

11. Tillitsverv i klubben:

12. StyresammensetningÅrsmøte 2023


Vi vil gjerne dele noen høydepunkter fra Champions Kickboxingklubb sitt årsmøte som ble holdt den 29. mars kl. 17:00 i klubbens lokaler (Allestadveien 14).


Kort oppsummering av årsmøtet


Årsmøtet ble ledet av Roy Gunnar Blommedal, mens Charlotte Berg Andersen var protokollfører.


En av de viktige sakene som ble diskutert var årskontingent og treningsavgift. Styret informerte om nye regler fra Norges Idrettsforbund om å kreve inn minimum 50kr i årskontingent. Et forslag ble lagt frem om å innføre dette fra og med 1. januar 2024 og at beløpet skulle bli refundert i form av dekning av egenandel i forbindelse med sosiale arrangementer, for eksempel sommerfesten.


Det ble også valgt viktige roller i klubben, inkludert tillitsvalgt, varselsansvarlig og -behandler, leder av valgkomité, leder av kontrollutvalg og barne- og ungdomsansvarlig.


Styret ble også valgt på årsmøtet, og her er de nye medlemmene: Thomas Kristiansen som styreleder, Ørjan Fredriksen som nestleder, Geir Bache som kasserer, Charlotte Berg Andersen, Nickolaj Christensen og Roy Gunnar Blommedal som styremedlemmer. To nye styremedlemmer ble også valgt: Anna Søderstrøm og Else-Karin Bache.


Det ble også diskutert noen forslag underveis i møtet, inkludert å få opp en QR-kode på plakat i lokalene for grasrotandelen og å minne alle nye medlemmer om å registrere seg for Idrettens ID. Det ble også foreslått en kickoff-middag for alle styremedlemmer, instruktører og alle andre med verv i klubben, og det vil bli forsøkt å finne en dato i april eller mai.


Vi ser frem til et flott år med nye medlemmer og spennende aktiviteter i Champions Kickboxingklubb.


Last ned oppsummering av årsmøtet:
Årsmøte 29 mars 2023
.pptx
Last ned PPTX • 1.26MB
Med vennlig hilsen

styret

304 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Champions kickboxingklubb logo
bottom of page